Komunikat Biskupa Tarnowskiego

29/11/2017

Drodzy Diecezjanie!

W dniu 1 września br. zostało powołane Diecezjalne Duszpasterstwo Pielgrzymkowo – Turystyczne „ITER”. Jego zasadniczym celem jest objęcie posługą duszpasterską pielgrzymów oraz koordynowanie w ramach naszej diecezji wszelkich działań związanych z pielgrzymowaniem i szeroko pojętą turystyką religijną. Bez wątpienia ta przestrzeń duszpasterska znacząco wzbogaca naszą religijność, poszerza wiedzę i kształtuje pobożność.  

Biuro Duszpasterstwa „ITER” znajduje się w Tarnowie przy ul. Urszulańskiej 9 i będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00. Duszpasterstwo „ITER” działa m.in we współpracy z Tarnowskim Biurem Pielgrzymkowym i dysponuje autokarami Radia RDN. Koordynatorem Duszpasterstwa Pielgrzymkowo – Turystycznego został ks. Krzysztof Orzeł.

Gorąco zachęcam zarówno parafie, stowarzyszenia i placówki oświatowe, jak również osoby indywidulane zainteresowane pielgrzymowaniem i różnymi formami turystyki religijnej do korzystania z oferty nowo utworzonego duszpasterstwa. Na stronie internetowej Duszpasterstwa „ITER” (www.ddpt-iter.pl) zamieszczone są propozycje dla grup i osób indywidualnych na rok 2018. Duszpasterstwo służy również pomocą w przygotowaniu programów pielgrzymkowych dla grup na konkretne trasy zagraniczne, takie jak Lourdes, Fatima, Ziemia Święta, Sanktuaria Bałkańskie, Guadalupe, Liban, Gruzja, Ukraina, Litwa, Łotwa, Estonia a także w organizacji pielgrzymek i wycieczek po Polsce.

Zapraszam do podejmowania współpracy i korzystania z pomocy Diecezjalnego Duszpasterstwo Pielgrzymkowo–Turystycznego „ITER”. Wszystkim zaangażowanym w to duszpasterstwo, a także udającym się na szlaki religijne udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

† Andrzej Jeż

BISKUP TARNOWSKI