Podręcznik pielgrzyma

Włochy

Italio! O, Italio! Ty, która posiadasz śmiertelny dar piękna...

Izrael

Tu niebo styka się z ziemią...

Grecja

Tam każdy dzień jest podróżą przez historię...

Hiszpania

Jest wszędzie, gdzie świeci słońce...

Atrakcje Turystyczne Bazylei

Fakt, że Bazylea znajduje się na styku trzech państw (Niemiec, Francji i Szwajcarii) sprawia, że jest miastem nie tylko różnorodnym, ale i wyjątkowym.