Piszą o nas

ITER, czyli wszędzie! Zależy nam, by diecezjanie mogli uczestniczyć w dobrze i fachowo przygotowanych pielgrzymkach, aby spotykali Chrystusa w drodze poprzez nawiedzane miejsca kultu i sanktuaria, oglądane krajobrazy.

ks. Zbigniew Wielgosz, www.tarnow.gosc.pl

Pielgrzymi z Tarnowa łatwiej zwiedzą cały świat. W planach duszpasterstwa są wyjazdy do sanktuariów nie tylko Europie, ale też na innych kontynentach. Najbliższy wyjazd zaplanowano na połowę lutego do Ziemi Świętej. Kolejne pielgrzymki wyruszą natomiast do takich miejsc jak m.in. Rzym, Santiago de Compostela, Fatima, Lourdes, Guadalupe, czy sanktuarium Ojca Charbela w Libanie.

Gazeta Krakowska - Tomasz Rabjasz

Homo iter, czyli pielgrzym... Marzeniem duszpasterstwa jest organizowanie pielgrzymek po diecezji i Polsce dla grup zagranicznych. - Po Światowych Dniach Młodzieży wielu otwarły się oczy, zobaczyli Polskę jako piękny, gościnny kraj, także tereny naszej diecezji. Zapraszamy do pielgrzymowania po naszej ojczyźnie grupy parafialne z zagranicy.

ks. Zbigniew Wielgosz, www.tarnow.gosc.pl

Homo iter, czyli pielgrzym. Bp Andrzej Jeż otwarł i pobłogosławił biuro Diecezjalnego Duszpasterstwa Pielgrzymkowo-Turystycznego ITER.

tarnow.gosc.pl

W drogę z "Iterem". Biskup tarnowski Andrzej Jeż pobłogosławił i otworzył biuro Diecezjalnego Duszpasterstwa Pielgrzymkowo – Turystycznego „ITER”. Powstało ono przy ul. Urszulańskiej 9 w Tarnowie.

W drogę z „Iterem” - HOMILIA, ZDJĘCIA

ITER już wystartowało. Gdzie pierwsza wyprawa? Najbliższa to Bazylea. Już w grudniu. W planach Santiago de Compostela a nawet Liban. Diecezjalne Duszpasterstwo Pielgrzymkowo – Turystyczne, bo o nim mowa, będzie zajmować się organizowaniem pielgrzymek po całym świecie.

RDN

Ostatnie prace wykończeniowe i rusza ITER, czyli droga. Jeszcze w tym tygodniu rozpocznie działalność Diecezjalne Duszpasterstwo Pielgrzymkowo – Turystyczne pod taką właśnie nazwą. Uroczyste poświęcenie biura przy ul. Urszulańskiej 9 w Tarnowie przez biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża zaplanowano na najbliższy czwartek, 30 listopada.

RDN

W dniu 1 września br. zostało powołane Diecezjalne Duszpasterstwo Pielgrzymkowo – Turystyczne „ITER”. Jego zasadniczym celem jest objęcie posługą duszpasterską pielgrzymów oraz koordynowanie w ramach naszej diecezji wszelkich działań związanych z pielgrzymowaniem i szeroko pojętą turystyką religijną. Bez wątpienia ta przestrzeń duszpasterska znacząco wzbogaca naszą religijność, poszerza wiedzę i kształtuje pobożność.

† Andrzej Jeż BISKUP TARNOWSKI

ITER - Diecezjalne Duszpasterstwo Pielgrzymkowo-Turystyczne przy współpracy Wydziału Duszpasterstwem Młodzieży organizuje przejazd na Europejskie Spotkanie Młodych TAIZE do Bazylei dla grup z Diecezji Tarnowskiej.

Diecezja Tarnowska