Litwa, Łotwa i Estonia

Rekolekcje w drodze 2019

Litwa, Łotwa i Estonia

Program

Dzień 1: 30.06.2019

Wyjazd z Tarnowa ok 01.00 w nocy. Dojazd do KODNIA. Msza Święta. Następnie dalsza podróż. Dojazd do GRABARKI , która jest najważniejszym w Polsce ośrodkiem Pielgrzymkowym prawosławia. Tam zobaczymy niewielką drewnianą cerkiew; żeński klasztor; las krzyży, które pielgrzymi stawiają jako wota. Ponadto będziemy mogli obmyć się w cudownym źródełku i zapalić świecę przed cudowną ikoną .Przejazd do Świętej Wody .Nawiedzenie Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie. Następnie przejazd  do Sokółki, . Zwiedzanie SOKÓŁKI, nawiedzenie Kolegiaty pw. św. Antoniego, miejsce Cudu Eucharystycznego, modlitwa indywidualna. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 2: 01.07.2019

Śniadanie, wykwaterowanie, następnie  przejazd do AUGUSTOWA. Spacer po Augustowie. Rejs statkiem trasą Szlaku  Papieskiego : Augustów – Studzieniczna.  Msza Święta w Sanktuarium w STUDZIENICZNEJ.  Przejazd do WIGIER, zwiedzanie pokamedulskiego zespołu klasztornego. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg.

Dzień 3: 02.07.2019

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do KOWNA – zwiedzanie zamku. Czas na degustacje  karimorskich kibinów (płatne we własnym zakresie, koszt ok 5 euro). Następnie przejazd do WILNA. Zwiedzanie najważniejszych miejsc : Ostra Brama, Muzeum Adama Mickiewicza, Uniwersytet. Msza Święta. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 4: 03.07.2019

Śniadanie, wykwaterowanie. Dojazd do KRYŽIU KALNAS – góry krzyży, czas na refleksję.  Następnie dojazd do SZAWLE – miasta słońca.  Przejazd do największego nadmorskiego miasta Litwy – KŁAJPEDY. Msza Święta. Przejazd na Stare Miasto, zwiedzanie. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 5: 04.07.2019

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd na przylądek KOLKA - najbardziej na północ wysunięty fragment Półwyspu Kurlandzkiego. Następnie przejazd do RYGI Msza Święta. Następnie zwiedzanie miasta. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 6: 05.07.2019

Śniadanie. Wykwaterowanie. Msza Święta w Rydze. Następnie przejazd przez Park Narodowy Rzeki GAUI – „Szwajcarii Łotewskiej”  do miasta SIGULDA – spacer. Odwiedzimy również Jaskinie Gutmana- Sigulda. Przejazd do TALINA wzdłuż wybrzeża Bałtyku. Dojazd do hotelu, Zakwaterowanie, nocleg.

Dzień 7: 06.07.2019

Śniadanie, wykwaterowanie. Spacer po TALINIE - znajduje się na wybrzeżu Zatoki Fińskiej w Estonii. Stare Miasto zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Przeprawa promowa do HELSINEK, następnie Msza Święta  i zwiedzanie miasta.  Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 8: 07.07.2019

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do PETERSBURGA - Wenecja północy, miasto kanałów i białych nocy.  MIASTO (ZWIEDZANIE Z PRZEWODNIKIEM, ERMITAŻ – WEJŚCIE ) Msza Święta. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 9: 08.07.2019

Śniadanie.  Przejazd do PETERHOFU – zwiedzanie „Carskiego Sioła” - Parkowo-pałacowy zespół Peterhofu założony przez Piotra I był reprezentacyjną carską rezydencją nad brzegiem morza. Wzorowany na francuskim Wersalu. Przejazd do Petersburga. Rejs po kanałach rzeki Niwy. Następnie nocne zwiedzenie miasta pt. ” Zwodzone mosty”. Przyjazd do hotelu na obiadokolację.

Dzień 10: 09.07.2019

Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd na Łotwę. W zależności od przebiegu odprawy celnej zwiedzimy:  Lielvarde i Koknese i spacer po ruinach zamku. Msza Święta. Przejazd do hotelu w pobliżu miejscowości Agłona. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 11: 10.07.2019

Śniadanie. Wykwaterowanie. Msza Święta w Bazylice Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w AGŁONIE, następnie przejazd do DYNEBURGA   zobaczymy min. Bazylikę Rzymską kościoła św. Piotra,  prawosławną katedrę św. Borysa i Gleba oraz ruiny Twierdzy. Następnie przejazd do wsi IMBRADAS, gdzie ukazywała się Matka Boża w 1967 roku. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 12: 11.07.2019

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do SUWAŁK -Msza Święta.  krótki spacer .  Przejazd do TYKOCINA . Zwiedzanie Kościoła, Synagogi oraz miasta. Obiad w restauracji Alumnat, gdzie kręcono sceny do filmu „ U Pana Boga za piecem”. Przejazd do miejsc zbiórki w godzinach nocnych.

Opis

Rekolekcje prowadzi Ks. Krzysztof Orzeł

Ważne informacje

DODATKOWE UBEZPIECZENIE:

 • Od chorób przewlekłych – 50 zł
 • Od kosztów rezygnacji w nagłym przypadku  - 135 zł
 • Od kosztów rezygnacji z powodu chorób przewlekłych – 270 zł

WAŻNE INFORMACJE

 •  FOTOGRAFIE: do dwóch tygodni od daty podpisania umowy należy dostarczyć do biura fotografie do wizy.  Wytyczne fotografii poniżej.
 • ZALICZKI: I rata w wysokości 1000 zł płatna do dwóch tygodni od podpisania umowy,                       II rata w wysokości  1.500  zł płatna do końca marca, III rata płatna do końca maja
 • PASZPORT: Paszport ważny 180 dni od daty powrotu
 • PROGRAM jak i kolejność zwiedzanych miejsc może ulec niewielkim zmianom
 • ZDROWIE: Brak szczególnych wymagań zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie turystycznej.
 • ODWOŁAWNIE IMPREZY: Biuro zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy z przyczyn
  od siebie niezależnych typu: siła wyższa, decyzje władz państwowych i innych instytucji, jak również z powodu braku minimum uczestników, która wynosi 40 osób na 20 dni przed imprezą turystyczną. W zaistniałej sytuacji Klient otrzymuje zwrot wpłaconych na rzecz Organizatora należności.

 POTRZEBNE DOKUMENTY DO WYDANIA WIZY:

 • Zdjęcie wizowe
 • Paszport

WYTYCZNE DO ZDJĘCIA 

 • wymiary: 3,5 x 4,5 cm,
 • w kolorze, nie rozmazane, bez zbędnych dodatkowych elementów,
 • jasne tło,
 • wydruk na papierze wysokiej jakości,
 • zdjęcie nie powinno być starsze, niż 6 miesięcy – w praktyce jednak ta granica się zaciera,
 • perspektywa na wprost, ukazująca wyraźnie twarz i oczy,
 • twarz powinna zajmować 70-80% powierzchni zdjęcia,
 • należy również pamiętać, by zdjęcie było robione bez nakrycia głowy, a włosy nie powinny zakrywać twarzy jak i uszu.

Organizatorem pielgrzymki jest: BeskidVision spółka jawna